Stiria


Land austriaco

Stiria

Steiermark in tedesco, Štajerska in sloveno